Deklaracja dostępności

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia
ul. Kościuszki 161,
37-600 Lubaczów

Opis ogólny budynków

Do Zespołu Szkół należą budynki:

  • budynek główny szkoły – oznaczony literą „A”,
  • budynek internatu – oznaczony literą „B”,
  • budynek warsztatów szkolnych – oznaczony literą „C”.

– więcej –

Dostępność strony internetowej

Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie pod adresem zs-lubaczow.com

– więcej –

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

– więcej –