Grono pedagogiczne

Bartnik Wojciech przedmioty zawodowe budowlane
Bentkowska Jolanta nauczyciel, bibliotekarz
Buczko Zbigniew wychowanie fizyczne
Buksak Agnieszka matematyka
Charysz Beata matematyka
Cioch Wojciech nauczyciel zawodu, matematyka
Czernysz Jolanta wychowawczyni w internacie szkolnym
Czajkowska Żaneta przedmioty zawodowe geodezyjne
Dral Jolanta edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe
Dudzic Rafał wychowanie fizyczne
Dworak Waldemar przedmioty zawodowe informatyczne
Gądek Barbara chemia
Gliniak Mateusz wychowanie fizyczne
Głaz Piotr przedmioty zawodowe
Górecki Marian historia
Hałucha Magdalena matematyka
Huk-Ważna Marzena język polski
Jabłoński Waldemar nauczyciel zawodu
Jagielska Katarzyna przedmioty zawodowe budowlane
Jaracz Paweł przedmioty geodezyjne
s. Jeszka Iwona religia
Jezuit Tomasz wychowanie fizyczne
Kindrat Marek muzyka
Klojzy Mateusz przedmioty zawodowe informatyczne
Kopciuch Waldemar przedmioty zawodowe informatyczne
Kornaga Elżbieta wychowanie fizyczne
Kornaga Lidia religia
Krawiec Danuta geografia
Krygowska-Kurek Patrycja wychowawczyni w internacie szkolnym
Krzowska-Ważna Dorota język polski
Krzych Piotr wychowanie fizyczne
Kubiszyn Agnieszka fizyka
Kubiszyn Wojciech przedmioty zawodowe
Kubrak Tomasz historia
Kuziemska Paulina język angielski
Łabisz Marcin historia, WOS
Mach Jan matematyka
Madej Izabela pedagog
Malinowski Łukasz przedmioty zawodowe
Małecki Tomasz język angielski
Matkowska Zoriana język angielski
Michalik Paulina biologia
Michalska Anna język niemiecki
Mikolik Agnieszka język polski
Milo Dorota j. angielski
Moń Michał religia
Morawski Konrad historia
Motyka Krystian przedmioty logistyczne
Mozol-Borowiec Dorota matematyka
Mrozowski Robert nauczyciel zawodu
Nepelska Anna nauczyciel, bibliotekarz
Ozimek Barbara przedmioty ekonomiczne
Pachołek Tomasz przedmioty zawodowe
Pałczyńska Alicja wychowanie fizyczne
Pietrasiewicz-Niedźwiecka Agnieszka język angielski
Piskorska Lucyna język polski
Pizun Wioletta wychowawczyni w internacie szkolnym
Połeć Janina wychowanie fizyczne
Procyk Małgorzata geografia
Przytocka Joanna przedmioty zawodowe
Radnik Przemysław język angielski
Radnik-Sawińska Karolina język angielski
Rakoczy-Szpyt Danuta język niemiecki
Rozwód Tomasz wychowanie fizyczne
Ruper Małgorzata pedagog szkolny
Szczepańska Iwona fizyka
Szczybyło Bogusława przedmioty geodezyjne
Szczygieł Jan nauczyciel zawodu
Szpyt-Liwerska Romana wychowawczyni w internatacie szkolnym
Szymoniak Ewa język polski
Śliwa Anna przedmioty ekonomiczne
Świstowicz-Mazur Edyta język polski
Śliwa Anna przedmioty ekonomiczne
Trembicka Monika matematyka
Tymczyszyn Justyna język niemiecki
Verenytska Oksana język angielski
Wałczyk Dorota przedmioty ekonomiczne
Wałczyk-Stachów Kamila język angielski
Warcaba Magdalena przedmioty ekonomiczne
Wawrzyn Tomasz język angielski
Ważny Jacek przedmioty zawodowe informatyczne
Ważny Piotr język niemiecki
Witko Danuta religia
Wojciechowska Agnieszka informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne
Wojtuch Krzysztof przedmioty zawodowe informatyczne