Grono pedagogiczne

Bentkowska Jolanta nauczyciel bibliotekarz
▪ Buczko Zbigniew wychowanie fizyczne
▪ Buksak Agnieszka matematyka
▪ Charysz Beata matematyka
▪ Cioch Wojciech nauczyciel zawodu, matematyka
▪ Czernysz Jolanta wychowawczyni w internacie szkolnym
▪ Dral Jolanta przysposobienie obronne
▪ Dudzic Rafał wychowanie fizyczne
▪ Dworak Waldemar przedmioty informatyczne
▪ Furgała Witold nauczyciel zawodu
▪ Gądek Barbara chemia
▪ Gliniak Mateusz wychowanie fizyczne
▪ Głaz Piotr przedmioty zawodowe
▪ Górecki Marian historia
▪ Hałucha Magdalena matematyka
▪ Hnatów Tomasz przedmioty zawodowe
▪ Huk-Ważna Marzena język polski
▪ Jabłoński Waldemar nauczyciel zawodu
▪ Jaracz Paweł przedmioty geodezyjne
▪ s. Jeszka Iwona religia
▪ Jezuit Tomasz wychowanie fizyczne
▪ Kindrat Marek muzyka
▪ Klojzy Mateusz przedmioty informatyczne
▪ Kopciuch Waldemar przedmioty informatyczne
▪ Kornaga Barbara wychowanie fizyczne
▪ Kornaga Elżbieta wychowanie fizyczne
▪ Krawiec Danuta geografia
▪ Krzowska-Ważna Dorota język polski
▪ Krzych Piotr wychowanie fizyczne
▪ Kubiszyn Agnieszka fizyka
▪ Kubiszyn Wojciech przedmioty zawodowe
▪ Kubrak Tomasz historia
▪ Kuziemska Paulina język angielski
▪ Krygowska-Kurek Patrycja wychowawczyni w internacie szkolnym
▪ Łabisz Marcin historia, WOS
▪ Mach Jan matematyka
▪ Madej Izabela pedagog
▪ Malinowski Łukasz przedmioty zawodowe
▪ Małecki Tomasz język angielski
▪ Matkowska Zoriana język angielski
▪ Michalik Paulina biologia
▪ Michalska Anna język niemiecki
▪ Mikolik Agnieszka język polski
▪ Milo Dorota j. angielski
▪ Moń Michał religia
▪ Morawski Konrad historia
▪ Motyka Krystian przedmioty logistyczne
▪ Mozol-Borowiec Dorota matematyka
▪ Mrozowski Robert nauczyciel zawodu
▪ Nepelska Anna nauczyciel bibliotekarz
▪ Ozimek Barbara przedmioty ekonomiczne
▪ Pachołek Tomasz przedmioty zawodowe
▪ Pałczyńska Alicja wychowanie fizyczne
▪ Pietrasiewicz-Niedźwiecka Agnieszka język angielski
▪ Piskorska Lucyna język polski
▪ Pizun Wioletta wychowawczyni w internacie szkolnym
▪ Połeć Janina wychowanie fizyczne
▪ Procyk Małgorzata geografia
▪ Przytocka Joanna przedmioty zawodowe
▪ Radnik Przemysław język angielski
▪ Radnik-Sawińska Karolina język angielski
▪ Rakoczy-Szpyt Danuta język niemiecki
▪ Ruper Małgorzata pedagog szkolny
▪ Smagacz Stanisław przedmioty zawodowe
▪ Stojaniuk Iwona matematyka
▪ Szczybyło Bogusława przedmioty geodezyjne
▪ Szczygieł Jan nauczyciel zawodu
▪ Szpyt-Liwerska Romana wychowawczyni w internatacie szkolnym
▪ Szymoniak Ewa język polski
▪ Śliwa Anna przedmioty ekonomiczne
▪ Świstowicz-Mazur Edyta język polski
▪ Telenkiewicz Teresa wychowanie do życia w rodzinie
▪ Trembicka Monika matematyka
▪ Tymczyszyn Justyna język niemiecki
▪ Verenytska Oksana język angielski
▪ Wałczyk Dorota przedmioty ekonomiczne
▪ Wałczyk-Stachów Kamila język angielski
▪ Warcaba Magdalena przedmioty ekonomiczne
▪ Wawrzyn Tomasz język angielski
▪ Ważny Jacek przedmioty zawodowe
▪ Ważny Piotr język niemiecki
▪ Witko Danuta religia
▪ Wojtuch Krzysztof przedmioty informatyczne
▪ Wyrwa Marian religia
▪ Zagrodzka Barbara wychowawczyni w internacie szkolnym