Menu

Status prawny

Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubaczowskiego, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Organem prowadzącym jest Powiat Lubaczowski.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Szkoły i placówki wchodzące w skład ZS działają na podstawie: