KONTROLE

Okres kontroli Organ kontrolujący Zakres kontroli Uwagi
14.03.2016 Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie
Kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych Brak uwag, nie wydano zaleceń
20.04.2016 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

 

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Rzeszowie

Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach brak uwag
20.04.2016 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością brak uwag

 

Skip to content