RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców 2023/2024

  1. Edyta Kudla – przewodnicząca
  2. Agnieszka Ryba – z-ca
  3. Małgorzata Kubiszyn – sekretarz

Komisja rewizyjna

  1. Iwona Skiba – przewodnicząca
  2. Marta Żulewicz – z-ca
  3. Małgorzata Pytel – sekretarz

Wykaz przedstawicieli Oddziałowej Rady Rodziców w roku szkolnym 2023-2024

Lp.  

Nazwisko i imię

 

Klasa dziecka
1. Sokół Mariola 1opw (LO)
2. Duda Łukasz 1Ti
3. Różańska Aleksandra 1Thi
4. Kubiszyn Małgorzata 1Te
5. Sopel Katarzyna 1Tbg
6. Ozimek Mateusz 1TL
7. Pytel Małgorzata 1Tm
8. Kubiszyn Rafał 1g
9. Gawron Ewa 1h
10. Rusin Karolina 1m
11. Pawełko Anna 2Tm
12. Rawski Henryk 2Tb
13. Robacka Anna 2Tg
14. Jarapud Marek 2Te
15. Mazurkiewicz Sabina 2Tl
16. Mełech Joanna 2Th
17. Lechocińska Marzena 2Ti
18. Doniec Agnieszka 2g
19. Kozyrska Barbara 2m
20. Borowiec-Rogowska Iwona 2h
21. Mazur Iwona 3 Tl
22. Matyaszek Edyta 3 TiM
23. Wróbel Jolanta 3 Tbh
24. Wawrzoszek Anna 3 Te
25. Szynal Monika 3 Ti
26. Nieckarz Renata 3 g
27. Ważna Sylwia 3 h
28. Wlezień Agnieszka 4 Ti
29. Żulewicz Marta 4 Te
30. Borowiec Iwona 4 Tl
31. Wachnianin Monika 4 Tbg
32. Górak Justyna 4 Tm
33. Skiba Iwona 5 tep
34. Kudla Edyta 5 bgp
35. Ryba Agnieszka 5 tip
36. Wróblewska Renata 5 tlp

Rada rodziców – rok szkolny 2021-2022

Skip to content