MENU PRZEDMIOTOWE

Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia
w Lubaczowie

 

Nasz adres:

Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

ul. Kościuszki 161, 37-600 Lubaczów

tel, fax: 16 632 18 36

e-mail: sekretariat@zs-lubaczow.com

www: zs-lubaczow.com

 

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej  i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.
Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.