MAJĄTEK

 

Na majątek Zespołu Szkół w Lubaczowie składa się:

Budynek szkoły: 2.719.943,95

Budynek internatu: 625.375,05

Hala sportowa z zapleczem i łącznikiem: 4.723.257,41

Budynek warsztatów szkolnych: 6.222.029,47

pozostałe środki trwałe: 2.676.393,24

pozostałe środki trwałe – narzędziownia: 60.634,61

księgozbiór: 193.142,48

Programy komputerowe: 101.340,32

Plan wydatków na rok 2016 : 7.491.122,00

Plan dochodów na rok 2016 : 617.800,00

 

Skip to content