Menu

Zamówienia publiczne i nabory

Dostawa  i wyposażenie sal szkolnych w sprzęt komputerowy wraz z montażem fabrycznie nowego sprzętu w ramach realizacji projektu pn: „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansą na rynku pracy w powiecie lubaczowskim”.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wyposażenie sal szkolnych  wraz z montażem fabrycznie nowego sprzętu komputerowego przeznaczonego do Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie, objętych realizacją projektu „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansą na rynku pracy w powiecie lubaczowskim” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia precyzuje załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia/  Specyfikacja techniczna
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2. Formularz cenowy
Załącznik nr 3. Formularz ofertowy
Załącznik nr 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 5. Projekt umowy